Elbírálási folyamat

A Közgazdász Fórum szerkesztősége folyamatosan fogad közlésre angol vagy magyar nyelven, eredeti, korábban máshol nem publikált tudományos cikkeket és tanulmányokat a következő tudományterületekről: makro- és mikroökonómia, regionális gazdaságtan, nemzetközi gazdaságtan, bank- és pénzügyek, vállalati pénzügyek, számvitel és könyvvizsgálat, menedzsment,  marketing, alkalmazott statisztika és ökonometria. 

A beérkező kéziratokat két szakmai lektor véleményezi. Az elbírálási folyamat alatt a szerző anonimitása biztosítva van. A szakmai lektorok bizalmasan kezelik az elbírálásra kerülő kéziratot.  

A kézirat elbírálásánál a szakmai lektorok figyelembe veszik:

  • A cím és a tartalom összhangját;
  • A kivonat és a cikk tartalmának az összhangját;
  • A tanulmány eredményeinek újdonságtartalmát, újszerűségét;
  • A szakirodalmi áttekintés teljeskörűségét és más szerzők eredményeinek a bemutatását;
  • A kutatás módszertanát (milyen mértékben felel meg a kutatási célnak);
  • A megfelelő források felhasználását (elismert szerzők, hivatalos adatforrások, friss publikációk stb.) és helyes hivatkozását;
  • A következtetések megalapozottságát és a szerző által hozzáadott értéket  (a kutatási eredményekre támaszkodnak, eredetiek és előremutatóak);
  • A szaknyelv helyes, pontos használatát, érthető fogalmazást (stílus, olvasmányosság) és helyesírást.

A cikkek publikálásáról a főszerkesztő dönt. Elutasítás esetében a kéziratot nem lehet újra beküldeni publikálásra.  


Támogatók

  • Magyar Tudományos Akadémia
  • Magyar Tudományos Akadémia

© Közgazdász Fórum | ISSN: 1582-1986