Etikai normák

A Közgazdász Fórum szerkesztőbizottságaq elvárja, hogy a szerzők betartsák a publikálás etikai normáit. A benyújtott kéziratokban közölt információknak pontosnak és megbízhatónak kell lenniük, a felhasznált forrásokra hivatkozni kell. 

A Közgazdász Fórum nem közöl olyan tanulmányt, amely kizárólag internetes honlapokra hivatkozik. Az internetes hivatkozások esetén a hivatkozott weboldalpontos struktúráját kell megadni a teljes elérési úttal (alkönyvtárakkal) együtt, illetve a weboldalon szereplő szerzőt. Továbbá fel kell tüntetni a weboldal letöltésének pontos dátumát is.

Plágiumnak minősül, ha egy szerző egy másik szerző szövegének részét vagy egészét, illetve más szerző ötleteit, elméleteit a forrás pontos és nyilvánvaló megjelölése nélkül, saját szellemi termékeként tünteti fel, illetve teszi közzé. 

A plágium a szerzői jogok megsértése, más szellemi termékének jogtalan felhasználása.

Plágiumnak minősül a pontos, oldalszámos hivatkozással el nem látott, szó szerinti idézet, illetve a forrás, évszám megjelölése nélküli, de nem szó szerint átvett tartalom.

Plágiumnak minősül továbbá az is, ha a hivatkozott tartalom meghaladja a kézirat szövegének 30%-át (önhivatkozásokat is beleszámítva).

Plágium esetén: a kézirat visszautasításra kerül; csak átdolgozás után nyújtható be újra, legkorábban egy évvel a plágiumnak minősített kézirat leadását követően. Ez alatt az egy éves időszak alatt a kézirat szerzője egyedül vagy társszerzőkkel együtt nem jelentethet meg tanulmányt a Közgazdász Fórumban.

Egy kézirat plágiumnak minősítéséről a főszerkesztő dönt a szaklektori vélemény alapján.


Támogatók

  • Magyar Tudományos Akadémia
  • Magyar Tudományos Akadémia

© Közgazdász Fórum | ISSN: 1582-1986