Felhívás publikálásra

A Közgazdász Fórum lektorált (peer-reviewed) gazdaságtudományi szakfolyóirat publikációs lehetőséget biztosít oktatók, kutatók és gyakorló szakemberek számára gazdaságelméleti és alkalmazott gazdaságtani tudományos munkáik közlésére. A folyóirat évente négyszer jelenik meg, 2010-től a Proquest és az EBSCO nemzetközi adatbázisokban is jegyzett. 

A Közgazdász Fórum szerkesztősége folyamatosan fogad közlésre angol vagy magyar nyelven, eredeti, korábban máshol nem publikált tudományos cikkeket és tanulmányokat a következő tudományterületekről: makro- és mikroökonómia, regionális gazdaságtan, nemzetközi gazdaságtan, bank- és pénzügyek, gazdasági informatika, vállalati pénzügyek, számvitel és könyvvizsgálat, menedzsment,  marketing, alkalmazott statisztika és ökonometria. Minden kéziratot két szakmai lektor véleményez, névtelenül (double blind review), a kézirat publikálásáról a főszerkesztő dönt.

A publikálás feltételeiről a következőkben tájékozódhat: kézirat beküldése, a kéziratok szerkezete és a kézirat formai követelményei.


Támogatók

  • Magyar Tudományos Akadémia
  • Magyar Tudományos Akadémia

© Közgazdász Fórum | ISSN: 1582-1986